Tess Løvlien

Tess Løvlien

Frisør

Junior

Junior er i førstefase av internopplæringen. Lærlingen har tett oppfølging under kundebehandlingen. Junior har fullført Adam og Eva Skolen. Kunder bes beregene god tid for behandlinger hos Junior

Om

Har fullført Adam og Eva Skole og Akademi fra Januar - Juli 2019. Ble lærling hos Adam og Eva Jessheim rett etter skoleslutt. Skal være lærling i 3 år før svennebrevet. 

Powered by: Bloc