Stylister

Monica Greger Steen

Eier / Senior Art Director

Tine Evjen

Faglig leder / Avdelingsleder

Besa Gashi

Senior Art Director / Avdelingsleder

Cecilie Steinsvik

Makeup artist / Senior Stylist

Celina Lurud

Junior Stylist

Marie Olsen Henriksen

Senior Stylist

Johanne Opgård Furu

Senior Stylist