Stylister

Monica Greger

Eier / Senior Art Director

Tine Evjen

Faglig leder / Avdelingsleder

Besa Gashi

Senior Art Director / Avdelingsleder

Cecilie Steinsvik

Makeup artist / Art Director

Johanne Opgård Furu

Senior Stylist